Általános Szerződési Feltételek

1.Bevezetés

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a www.balloonbox.hu webshop használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
2. Általános tudnivalók

A www.balloonbox.hu webáruházban (továbbiakban „Webáruház”) történő rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megértette és elfogadja jelen szerződési feltételeket.

2. Az eladó adatai

Név: Hunyad Ákos e.v
Székhelye és levelezési címe: 8230 Balatonfüred Pálóczi Horváth Ádám utca 24. Adószám: 68450412-1-39
Számlavezetõ pénzintézet: CIB Bank Zrt.
Számlaszám: 10700189-71583646-51100005
Email cím: balloonboxhungary@gmail.com
Telefonszám: 06204293464

3. Megvásárolható termékek köre

Cégünk, a www.balloonbox.hu weboldalon keresztül értékesít a Vásárlók (továbbiakban „Vásárlók”) részére egyedileg készített léggömböket, léggömb csomagokat, töltött lufikat, és kézműves termékeket. Portfóliónkban 8 box szerepel, melyek között található latex, fólia, és Bubbles léggömb, valamint egyedileg készített töltött lufi, habrózsa maci, és robbanó doboz is. Termékeinket saját gyártású, egyedülálló és különleges dobozainkba küldjük. Minden boxunk esetén lehetőség van egyedi grafikával ellátott üzenetek küldésére is.
Bizonyos termékeink esetén futárszolgálatunk lufidobozainkat adott időpontban, adott helyszínre szállítja. A felfújt léggömböket optimális esetben több napig, de akár több hétig is változatlan állapotukban maradnak meg. Ahhoz azonban, hogy az ajándékozott is az eredeti állapotában kapja meg a terméket, érdemes úgy számolni, hogy az ajándékozás és a szállítás időpontja minél közelebb legyen egymáshoz. Fontos, hogy a Lufiboxok esetén a szállítási idõpontot egyeztessék velünk, és a GLS felületén azt ne módosítsák, mert a héliumos lufi kényes termék, és a GLS depójában törtenõ várakozásért, az esetleges sérülésekért vagy a szállítás elhúzódása esetén a lufit ért hőmérségletváltozásokért nem tudunk felelősséget vállalni. A termékeket úgy csomagoljuk be, hogy a szállítás során ne sérülhessenek meg. A szállítás során keletkezett károkért nem tudunk felelőséget vállalni. Javasoljuk továbbá, hogy átadás előtt győződjenek meg a termék állapotáról.

4. A termék ára, fizetési módok, szállítási információk

4.1. A termék vételára minden esetben a termék mellett feltüntetett bruttó ár (amely az ÁFA-t is tartalmazza).
A feltüntetett árak forintban értendők!
Az akciós árak visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényesek, ezek a honlapon külön fülön is megtalálhatóak.
4.2. A szállítási módtól függően több fizetési mód közül lehet választani.
o Barion rendszerén keresztül online kártyás fizetés vagy személyes átvétel esetén készpénzes fizetésre is van lehetőség.

4.3. Választható szállítási módok:
o GLS futárszolgálat
o Foxpost csomagautomata – Boomboxok esetén
o Személyes átvétel Balatonfüreden lehetséges, előzetes egyeztetést követően.
A küldemények futárszolgálattal történő kézbesítése GLS házhozszállítással történik. A szállítási költség barion-nal történő fizetés esetén 2.290 Ft. A weboldalon feltüntetett szállítási díjaink Magyarország területén belüli szállítás esetén érvényesek. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-18 óra közötti időszakban.
A küldemények csomagautomatával történő kézbesítése Foxpost automatákkal történik. Foxpost szállítás kizárólag Bloomboxjaink esetén kérhető. Ezen termékeinket S (12 × 36 × 62 cm) csomagmérettel szállítjuk, a jelenlegi 1.190ft-os áron.
A szállítási idő, a visszaigazolásunkat követõen 3-5 munkanap. Amennyiben a megrendelt kézműves termék nincs készleten, annak elkészítési idejéről pontos tájékoztatást adunk visszaigazoló levelünkben.

5. A felek közötti szerződés létrejötte, webshop működése

5.1. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, mely a Szolgáltató által fenntartott www.balloonbox.hu weboldalon található elektronikus áruházon keresztül történik. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.
5.2. A Webáruházban történő vásárlás az elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
5.3. A Webáruház szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki elfogadja jelen üzletszabályzatot és ezt magára nézve kötelező jellegűnek veszi.
5.4. A megrendelés leadása csak az ÁSZF elfogadásával lehetséges. Az elküldött rendelés szerződésnek minősül, és fizetési kötelezettséget von maga után.
5.5. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
5.6. A jelen Szabályzat 2018. november hó 15. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. 5.7. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől. 5.8. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamáció nincs. 5.9. Megrendelés módosítása, törlése : A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a vásárló felé azonnal értesítést küld az eladó webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Ez az értesítés nem minősül az eladó és a vásárló között létrejött szerződésnek. Csupán jelzi a vásárlónak, hogy rendelési igényét rendszerünk regisztrálta és továbbította az eladó illetékes munkatársa felé. Amennyiben a vásárlóhoz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek. Az eladó a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a vásárlónak rendelése visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a vásárló e-mailben értesítést kap a teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak a “Kapcsolat” menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül van lehetőség rendelésének visszavonására. A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában, e-mailben kerülhet sor.
5.10. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

6. Az elállás joga

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 Kormányrendelet alapján elállási jog (a termék visszaküldésének joga, visszaküldési garancia) illeti meg a vásárlót internetes vásárlás esetén.
A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát a szolgáltatás egészének teljesítését követően, amennyiben a BalloonBox Hungary Kft. a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően a felmondási jogát elveszíti. A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, illetve olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

7. Panaszkezelés

A fogyasztó a termékekkel kapcsolatos panaszát az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elõ:
Név: Hunyad Ákos
Levelezési cím: 8230 Balatonfüred, Pálóczi Horváth Ádám utca 24.
E-mailben: balloonboxhungary@gmail.com, info@balloonbox.hu

Telefonon: 06204293464
A panaszt a lehetőségekhez mérten és ha a panasz jellege megengedi, azonnal megvizsgáljuk, és szükség szerint orvosoljuk. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontunkról haladéktalanul jegyzőkönyvet veszünk fel, melynek másolati példányát
• személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadjuk,
• telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldjük, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan járunk el.
A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt egyedi azonosítószámmal látjuk el, melyet az ügyféllel is közlünk.
Az írásban benyújtott panaszokat kivizsgáljuk és 30 napon belül érdemben megválaszoljuk.
A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy igényeiket, vitás kérdéseiket békés úton, megegyezéssel rendezik. A felek jogviszonyára a magyar jog irányadó, jogvita esetén a magyar állam bíróságai az illetékesek. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/. A Fogyasztó és Hunyad Ákos közötti vitás ügyek bíróságon kívüli rendezéséhez a Fogyasztó a lakó- vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez is fordulhat (Budapesti Békéltető Testület: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) (Lásd: Fgytv.).